1
 
 

นายธานี อินทมาตร์
ประธานอนุกรรมการ
08-4491-1169

 
     
1
1
รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร
อนุกรรมการ
08-1916-1649
นายธนาเทพ วันบุญ
อนุกรรมการ
08-1474-3285
     
1
1
รักษาการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
อนุกรรมการ
00-0000-0000
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม
อนุกรรมการ
08-1474-0502
     
1
1
1
นายสุวรรณ นรพักตร์
อนุกรรมการ
08-1785-7007
นายสมชาย ยอดเพชร
อนุกรรมการ
08-0511-1804
นายทินกร พูลพุฒ
อนุกรรมการ
08-3161-2703
     
 
1
 
 

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
08-1283-3385

 
 
อำนาจและหน้าที่

(1) การพิจารณาเสนอแนะนโยบายและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
(2) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น
(3) การกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ กศจ.มอบหมาย
 
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 1 คน   ติดต่อเราได้ที่ : samapc     
» วันนี้ 8 คน  » เมื่อวานนี้ 30 คน  » เดือนนี้ 492 คน  » ปีนี้ 1112 คน ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
» รวมทั้งหมด 20382 คน เริ่มนับ (26 มีนาคม 2559) โทรศัพท์ x-xxxx-xxxx โทรสาร x-xxxx-xxxx