1
 
 

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี
ประธานกรรมการ
08-9203-0455

 
 
1
 
 

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองประธานกรรมการ
08-1745-5965

 
     
1
1
1
นายธานี อินทมาตร์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
08-4491-1169
นายมานิตย์ มณีโชติ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
08-1045-3232
นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
08-1324-2520
     
1
1
1
นางนงลักษณ์ คิดควร
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
08-9663-1975
นายประจักษ์ ทองแจ่ม
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
08-8273-8779
นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
08-1786-9222
     
1
1
1
นางจินตนา ทองจันทร์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร
กรรมการ
08-6931-8603
นายสุชาติ สบาย
ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
กรรมการ
08-9961-6954
นายบดินทร์ มีลาภ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
กรรมการ
08-1887-4646
     
1
1
1
นายสุธนต์ เทียนเฮง
ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร
กรรมการ
08-6928-9996
นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
กรรมการ
08-9598-0099
นายธนทัย คำกลาง
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
กรรมการ
08-9961-8760
     
1
1
นายอนุสรณ์ ศิริโชคธนทรัพย์
ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น
กรรมการ
08-7165-8668
นายธนาเทพ วันบุญ
ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น
กรรมการ
08-1474-3285
     
1
1
นางนลินี บำรุงมา
ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น
กรรมการ
08-2225-0202
นายรุ่ง พันธ์สะโม
ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น
กรรมการ
08-4029-0035
     
1
1
1
ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
08-4077-0559
รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
08-1916-1649
ดร.วราภรณ์ สีหนาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
08-1938-0273
     
 
1
 
 

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
08-1283-3385

 
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 1 คน   ติดต่อเราได้ที่ : samapc     
» วันนี้ 8 คน  » เมื่อวานนี้ 30 คน  » เดือนนี้ 492 คน  » ปีนี้ 1112 คน ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
» รวมทั้งหมด 20382 คน เริ่มนับ (26 มีนาคม 2559) โทรศัพท์ x-xxxx-xxxx โทรสาร x-xxxx-xxxx